NABÍDKA SLUŽEB

Na stránce > ukázky prací jsou odkazy na webovské prezentace, které jsme zatím vytvořili. Pokud by se Vám náš styl zpracování líbil, můžeme vám nabídnout následující služby:

  • Tvorbu statických i dynamických stránek.
  • Tvorbu generovaných galerií.
  • Tvorbu dotazníkových formulářů.
  • Zřízení domény druhého stupně (firma.cz).
  • Zřízení vlastní pošty (cokoliv@firma.cz).
  • Zajištění serveru pro umístění stránek (webhostingu).
  • Uvedení stránek do nejpoužívanějších vyhledávačů.

Přibližný nástin ceny jsme se snažili shrnout na stránce > ceník prací.

Při vytváření webovské prezentace se snažíme vytvořit souhrn jednotných a účelně zpracovaných informací, bez přemrštěných vizuálních efektů (Jako jsou blikající obrázky a běžící text.). Naším cílem je dostupnost stránek pro co nejširší okruh potenciálních návštěvníků. Proto stránky testujeme na všech používanějších prohlížečích. Microsoft Explorer, Mozilla, Opera.

Vytvořeno 21.04.2004